Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

Regionalt program för social välfärd

I Örebroregionen lever alla människor ett värdigt liv och deltar aktivt i samhället. (Långsiktigt mål ur det sociala välfärdsprogrammet.)

3 äldre damer i Esther Williams-badmössor badar.

Att kunna leva ett aktivt liv och ta del av samhället är ett av programmets målbilder.

Människor formar framtiden

Den regionala utvecklingsstrategin för Örebroregionen togs fram 2010. Den utgår ifrån att det är "människor som formar framtiden". Syftet med utvecklingsstrategin är att skapa bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i regionen.

Det regionala sociala välfärdsprogrammetPDF kompletterar den regionala utvecklingsstrategin och kan kopplas ihop med andra nationella, regionala och lokala strategier och handlingsplaner som finns inom det sociala välfärdsområdet.

Programmet anger ett antal målbilder inom social välfärd som ska prioriteras till och med år 2015. Målbilderna berör följande områden: 

  • barn och ungas välfärd och rättigheter,
  • att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta aktivt i samhället,
  • att människor ska kunna leva ett liv fritt från missbruk och beroende,
  • att vi ska ha en god äldreomsorg.

Så genomför vi programmet

Programmets målbilder ska uppnås genom att utvecklingsarbetet följer ett antal strategier.

Strategierna är:

  • Omvärldsbevakning för nytänkande och innovation
  • Förebyggande arbete
  • Ett kompetent och modigt ledarskap
  • Kunskapsutveckling
  • Samverkan

Kontakt

Enhetschef Social välfärd
Marie Gustafsson 
019-602 63 61

Regionalt program för social välfärd

Ladda ner programmet för social välfärd.