Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

FoU, kunskapsutveckling och samverkan inom individ- och familjeomsorgsområdet

Utvecklingsarbete bedrivs inom regionförbundet med inriktning mot individ- och familjeomsorgsområdet, IFO. Vägledande för arbetet är målbilderna och strategierna i det regionala programmet för social välfärd.

Målbild:

Barn och ungas välfärd och rättigheter
I Örebroregionen har alla barn och unga, såväl flickor som pojkar, rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden och en utvecklande framtid.

Ett liv fritt från missbruk och beroende
I Örebroregionen har alla människor rätt till stöd för att kunna leva ett liv utan missbruk och beroende.

Strategier:

  • Omvärldsbevakning för nytänkande och innovation
  • Förebyggande arbete
  • Ett kompetent och modigt ledarskap
  • Kunskapsutveckling
  • Samverkan

Arbetsformer

Utvecklingsarbetet sker tillsammans med regionens kommuner och ofta med Örebro läns landsting samt andra aktörer. Regionförbundet samordnar processerna. Verksamheten bedrivs i olika former, t ex nätverk för strategiska chefer, utvärdering, utvecklingsprojekt, metodutveckling, frukostmöten och annan kompetensutveckling.

Kontaktperson:

Utvecklingsledare
Tarja Nordling
019-602 63 47