Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

FoU välfärd

FoU-verksamheten stödjer länets kommuner i utvecklings- och kvalitetsarbete. Verksamheten ska initiera och inspirera forskning, utvärdering och kunskapsutveckling inom välfärdsområdet.

Arbetet med forskning och utveckling (FoU) är inriktat på att bygga broar mellan kommunernas socialtjänst, angränsande hälso- och sjukvård inom landstinget och Örebro universitets olika institutioner.

En viktig del i FoU-arbetet är att utveckla en evidensbaserad praktik.

En evidensbaserad praktik för god kvalitet

I Örebroregionen samarbetar regionförbundet, länets kommuner och landstinget för att bygga stödstrukturer för en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Evidensbaserad praktik är ett arbetssätt som innebär att brukaren och de professionella tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser utifrån bästa tillgängliga kunskap. Arbetssättet förutsätter ett ständigt och systematiskt lärande och utgår från tre kunskapskällor - brukaren, praktikern och forskningen. Målet är att insatserna ska hålle en så god kvalitet som möjligt sett ur brukarens perspektiv.


Kontaktpersoner:

Forskningsledare
Kjerstin Larsson 019-602 63 62, 070-652 63 62
 
Utvecklingsledare/FoU-samordnare - individ- och familj, IFO
Tarja Nordling 019-602 63 47, 070-621 63 47

Utvecklingsledare/FoU-samordnare - äldre
Gunnel Arvidsson 019-602 63 04, 073-762 63 04

Utvecklingsledare/FoU-samordnare - funktionshindrade
Susanne Rydén 019-602 63 56, 070-692 63 56

Länkar etc

Riksföreningen FoU Välfärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster