Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

FoU, kunskapsutveckling och samverkan inom äldreområdet

Det regionala sociala välfärdsprogrammets målbild och strategier är vägledande för enhetens arbete inom äldreområdet.

Målbild:

De äldre i Örebroregionen lever ett aktivt liv och har en värdig tillvaro. De upplever social gemenskap, känner trygghet och har inflytande i samhället och över sin vardag.

Strategier:

  • Omvärldsbevakning för nytänkande och innovation
  • Förebyggande arbete
  • Ett kompetent och modigt ledarskap
  • Kunskapsutveckling
  • Samverkan

Kunskapsutveckling

Med en samlad plattform för FoU, kunskapsutveckling och samverkan är uppdraget att inspirera och underlätta ett evidensbaserat arbete inom vård och omsorg om äldre som bygger på bästa tillgängliga kunskap, brukarens kunskap och önskemål samt professionens expertis.


Verksamheten bedrivs i olika former

  • Handledning och stöd i utvecklings- och projektarbeten.
  • Utbildningsinsatser i relevanta och aktuella ämnen.
  • Nätverksarbete, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Deltagande i regionala och nationella konferenser.


Kontaktperson

Utvecklingsledare
Gunnel Arvidsson
019-602 63 04