Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

FoU inom äldreområdet

Forsknings- och utvecklingsverksamhet, FoU, bedrivs inom regionförbundet med inriktning mot området vård och omsorg om äldre i kommuner och landsting. FoU-verksamheten ska skapa förutsättningar för samarbete kring forskning, utveckling och utbildning inom detta område i regionen. FoU skall inspirera och underlätta ett evidensbaserat arbete inom vård och omsorg om äldre.

Kunskapsutveckling

FoU Välfärds uppdrag är att verka för att forsknings- och utvecklingsfrågorna lyfts för  äldreomsorgen i kommuner och landsting samt bevakar utvecklingsbehov inom områdesövergripande områden. FoU Välfärd arbetar för att stödja länets kommuner i deras utvecklings- och kvalitetsarbete.

 Verksamheten bedrivs i olika former

  • Handledning /stöd när det gäller litteratur, frågeställningar och metoder för uppföljning/utvärdering av insatser/aktiviteter/projekt.
  • Utbildningsinsatser i relevanta och aktuella ämnen, i form av FoU-caféer, seminarier och seminarieserier eller kortare kurser
  • Forskningsprojekt
  • Internationellt arbete och/eller erfarenhetsutbyte
  • Nätverksarbete, regionalt, nationellt och internationellt

Enligt en enkät som vår systerorganisation FoU Väst genomfört i mars 2010 är 280 av landets 290 kommer knutna till en FoU-miljö med verksamhet inom välfärdsområdet. Totalt rör det sig om 33 FoU-miljöer som på detta sätt har en primärkommunal anknytnig. Läs mer om vad FoU ärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

Utvecklingsledare
Gunnel Arvidsson
019-602 63 04

Ladda ned